YENİ ÜYE KAYDI

Yeni Üye Kaydı

Üye olmak isteyen kişiler ve şirketler üye giriş formlarını eklerden indirebilirler. 

 

Üye giriş formunu indirdikten sonra doldurup çıktısını alınız.

 

Tüzel kişilerin (şirketlerin) üyelik başvuru formları şirket yetkilisi tarafından kaşelenip imzalanacaktır. Doldurulan üyelik formu, imza sirküleri, yetki belgesi ve dernek hesabına yatırılan yıllık üye aidatına ait banka dekont fotokopisi ile birlikte derneğe gönderilecektir.

 

Kişisel üyeliklerde başvuru formu imzalandıktan sonra, imzalı form, dernek hesabına yatırılan aidat banka dekont fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte derneğe gönderilecektir.

 

Üye aidatları : Şahsi üyelerden aylık veya yıllık olarak; tüzel kişilerden ise yıllık olarak üye aidatları alınır. Şahsi üyelerden ve tüzel kişilerden giriş ödentisi bir defaya mahsus olmak üzere 25 TL alınır. Şahsi üyelerden ayrıca aylık olarak 10 TL ya da yıllık olarak 50 TL aidat; tüzel kişilerden ise yıllık 400 TL aidat alınır. 

 

Banka hesap numaramız

Kocaeli Kuruluşları Masa Tenisi Spor Derneği

İş Bankası GOSB Şubesi

Şube / Hesap no : 2429 / 123600

IBAN no : TR39 0006 4000 0012 4290 1236 00